Masz pytania?

Dystrybutor Koncentratora Tlenu EverFlo

Towar dostępny!

Gwarantujemy dostępność towaru!

Dostawa

 • Kurier DPD – wysyłka bezpłatna i ubezpieczona
 • Czas wysyłki: zwykle w ciągu 24 godzin
Towar dostępny na magazynie od ręki.
Zamówienia złożone do godziny 15:00 wysyłamy DPD w ten sam dzień.
 • Aby otrzymać przesyłkę w sobotę należy skontaktować się z nami telefonicznie po złożeniu zamówienia.
 • W przypadku pilnych zamówień po 15:00 prosimy o kontakt telefoniczny, sprawdzimy czy jest możliwość nadania w tym samym dniu.

Odbiór osobisty

 • Żary, ul.Piastowska 20
 • Warszawa, ul. Branickiego 16
 • Odbiory osobiste codziennie 7 dni w tygodniu od 8:00 do 22:00.

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi
 • 2 lata
Adres do reklamacji
 • Phu Remo
  Ul.Piastowska
  68-200 Żary
Gwarancja producenta
 • 3 lata

 

Dodatkowe informacje

Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, można powiadomić bezpośrednio autoryzowany serwisu wskazany w dokumencie gwarancyjnym producenta dołączonym do produktu, przyspieszy to proces reklamacji.

Do postepowania reklamacyjnego potrzebny jest dowód zakupu.
Do kazdego produktu, dołączona jest gwarancja z adresem i numerem telefonu do serwisu gwarancyjnego.

W razie problemu pomożemy w procesie relamacji.

 • Mail –   klima.super.cena@gmail.com
 • Telefon – 501138530

 

1. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu .

2. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

3. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta)

Sprzedawca dostarcza towary i/lub usługi bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych i opisanych na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji. Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar i/lub usługa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym kodeksem cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu Rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Sprzedawca jest uprawniony do rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu Rękojmi w zakresie określonym kodeksem cywilnym. Informacja o rozszerzeniu, ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu Rękojmi będzie każdorazowo wskazana na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane na stronie zawierającej towar będący przedmiotem transakcji lub przy towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

Określenie funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony i mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem – przedstawiono na stronie zawierającej towar będący przedmiotem transakcji oraz dołączono do towaru;

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

i) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

ii) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Sprzedawcą,

iii) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

iv) w sprawach dotyczących produktów finansowych konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu